Menu

De publicaties van Michiel (M.M.) van der Marel

DAS dient tussentijdse factuur advocaat te betalen

ECLI:NL:RBAMS:2014:8713 Geoordeeld dat DAS niet redelijk handelt door te weigeren om tussentijdse declaraties te beoordelen van advocaat, aan wie DAS namens de verzekerde opdracht heeft gegeven om tegen een overeengekomen uurtarief rechtsbijstand te verlenen. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2015/77 RAV 2015/38 JA 2015/59 Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer: 3594767 KK EXPL 14-1783 vonnis van: 15…

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU).  Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De 10 belangrijkste verplichtingen en veranderingen die…

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor werk, ontslag en WW veranderd door de Wet werk en zekerheid (Wwz).  Eén van de doelen van de WWZ was de arbeidsmarktpositie van flexwerkers te versterken. Om dit te realiseren werd (bijvoorbeeld) de ketenbepaling voor werknemers met een tijdelijk contract aangescherpt. Werknemers krijgen nu, na drie tijdelijke contracten…

Incassotraject en kosten in rekening brengen

Het komt helaas te vaak voor. U sluit een overeenkomst met uw klant. Nadat u, uw deel van de overeenkomst bent nagekomen stuurt u de klant een factuur. De betalingstermijn verloopt maar u ontvangt geen betaling. Wat u misschien niet weet is dat slechts 1/3 van alle facturen in Nederland binnen de gestelde betalingstermijn daadwerkelijk…

Heb ik recht op een bijdrage in de kosten?

Heeft u een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u een mediator of advocaat inschakelen, maar u kunt deze deskundige niet betalen? De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand…

Griffierecht 2018

Als u een procedure bij de rechter start, moet u griffierechten betalen. U betaalt dit alleen bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken. U betaalt geen griffierecht bij strafzaken. Griffierecht heet zo omdat u dit bedrag moet betalen aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank. U moet dit aan het begin van de procedure betalen.…