Menu
Strijp informeert

Onze publicaties

Afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Dit betekent dat de leeftijdsopbouw binnen deze functie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep moet de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. Behalve…

Ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen

Ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen De omstandigheden in uw bedrijf kunnen reden zijn om ontslag voor een werknemer aan te vragen. Dit noemen we ontslag om bedrijfseconomische redenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf; werkvermindering; organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering; (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging; een bedrijfsverhuizing; vervallen van een…

Het coronavirus: check hier je regelingen

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn vergaande regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken, op korte en langere termijn. Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers Verruiming…

DAS dient tussentijdse factuur advocaat te betalen

ECLI:NL:RBAMS:2014:8713 Geoordeeld dat DAS niet redelijk handelt door te weigeren om tussentijdse declaraties te beoordelen van advocaat, aan wie DAS namens de verzekerde opdracht heeft gegeven om tegen een overeengekomen uurtarief rechtsbijstand te verlenen. Vindplaatsen Rechtspraak.nl NJF 2015/77 RAV 2015/38 JA 2015/59 Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Afdeling privaatrecht zaaknummer: 3594767 KK EXPL 14-1783 vonnis van: 15…

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU).  Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De 10 belangrijkste verplichtingen en veranderingen die…

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor werk, ontslag en WW veranderd door de Wet werk en zekerheid (Wwz).  Eén van de doelen van de WWZ was de arbeidsmarktpositie van flexwerkers te versterken. Om dit te realiseren werd (bijvoorbeeld) de ketenbepaling voor werknemers met een tijdelijk contract aangescherpt. Werknemers krijgen nu, na drie tijdelijke contracten…