Menu
Strijp informeert

Onze publicaties

Slim om werknemer “nog even” beter te melden voor ontslag?

Slim om werknemer “nog even” beter te melden voor ontslag?  Wat nogal eens voorkomt is, dat een nog zieke werknemer bij het UWV beter wordt gemeld en dat daarna een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit ondanks het feit dat voor een werknemer het “beter”is om ziek uit dienst te gaan, immers de aanspraak…

Rechtsbijstandverzekering wanneer vrije keus? Europese Hof verhelderd

Rechtsbijstandverzekering wanneer vrije keus? Europese Hof verhelderd Het Europese Hof heeft op 14 mei 2020 in de Belgische zaak nader toegelicht vanaf welk moment een klant met een verzekering recht heeft op vrije advocaatkeuze. De vrije keus kan een stuk eerder gemaakt worden dan de meeste rechtsbijstandverzekeraars aan hun verzekerde toegeven. In de uitspraak wordt geconcludeerd…

Verzuim en ingebrekestelling

Verzuim en ingebrekestelling op een rij De Hoge Raad zet in haar uitspraak d.d. 11 november 2019¹ tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer de regels over verzuim en ingebrekestelling op een rij te zetten: Wanneer voor de nakoming geen termijn is bepaald, dan treedt het verzuim in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij…

Oplossingen na tekortkoming in nakoming

Wat kan de ene contractpartij doen als de andere contractpartij zijn verbintenissen uit een overeenkomst niet nakomt? De wet biedt de schuldeiser diverse mogelijkheden bij tekortkoming door de schuldenaar. Zelf verplichtingen opschorten Ten eerste kan de schuldeiser bij een wederkerige overeenkomst er voor kiezen om zijn eigen prestatie op te schorten (art. 6:52 jo. 6:262…

GEVAARZETTING – levert onder voorwaarden Onrechtmatige Daad op

Een vereiste voor het vestigen van aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daadsactie is dat de gedraging onrechtmatig moet zijn. In artikel 6:162 BW is bepaald dat van aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige daad sprake is indien er sprake is van een (i) inbreuk op een recht, (ii) een doen of nalaten in strijd met…

MAAR ZO BEDOELDE IK HET NIET – uitleg van contracten

Een contract is een schriftelijke of mondelinge afspraak tussen 2 of meerdere partijen. Heeft u een contract gesloten, dan moet u een bepaalde prestatie leveren of misschien heeft u zelf recht op een prestatie die door de ander moet worden geleverd. Een overeenkomst maakt u op verschillende manieren. Spreekt u mondeling iets af? Dan is…