Menu

De publicaties van Michiel (M.M.) van der Marel

Hoeveel moet ik zelf betalen?

Binnen kantoor staan wij cliënten uiteraard bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt, betaalt de overheid een deel van de kosten van de advocaat of mediator. Het andere deel betaalt u zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen…

Samen huren met je kind/ouder?

Deze week vroeg een cliënt of hij het recht had om als medehuurder te worden gezien van zijn moeder, met wie hij al vele jaren samenwoonde. Ik hield hem voor dat op grond van artikel 7:267 lid 1 BW een huurder en een andere persoon die in de woonruimte zijn hoofdverblijf heeft en met de…

Ontslaan op staande voet? Hoe zit het ook alweer

Een ontslag op staande voet is op grond van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) alleen geldig als daarvoor een dringende reden bestaat en als de arbeidsovereenkomst onverwijld wordt opgezegd, onder onverwijlde mededeling van de dringende reden daarvoor aan de werknemer (artikel 7:677 lid 1 BW). oor het antwoord op de vraag of het ontslag onverwijld…

Kunnen we die tijdelijke kracht niet aannemen?

Na de vakantie komen cliënten er nog wel eens achter dat zij, gedurende de vakantie, een kracht hebben ingehuurd die waardevol is voor de ondernemer. In deze bijdrage ga ik in, op de vraag of een werkgever/inlener na een inleenperiode een ingeleende ZZP kracht zou kunnen aannemen. Er dient bij de beantwoording van die vraag…

Nader te noemen meester? Of contractovername?

De rechtsfiguren van artikel 3:67 BW (handelen voor een ‘nader te noemen meester’) en artikel 6:159 BW (contractsoverneming) kunnen in het kort als volgt worden omschreven. Artikel 3:67 BW “Nader te noemen Meester” Wie handelt voor een nader te noemen meester behoudt zich de bevoegdheid voor nader te bepalen wie contractspartij zal zijn. Bij het…

Wie vertegenwoordigde het bedrijf tijdens de vakantie?

Tijdens (bijvoorbeeld) de vakantie komt het nogal voor dat er beslissingen genomen (en/of contracten gesloten/beëindigd) worden door andere personeelsleden dan de bestuurder. Ingevolge artikel 2:240 BW wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het bestuur. Als de beslisser geen bestuurders zijn en er geen sprake is van volmachtverlening, heeft in beginsel te gelden dat de onderneming niet aan…