Menu

De publicaties van Michiel (M.M.) van der Marel

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliënten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…

Schending informatieplicht jegens consument, dus gedeeltelijke vernietiging overeenkomst

Op grond van artikelen 6:230m en 6:230v BW dient de eisende partij – kort gezegd – voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand op passende, duidelijke en begrijpelijke wijze de in artikel 6:230m lid 1 BW opgesomde informatie aan de consument te verstrekken. Voor wat betreft de kenmerken van de zaak of dienst,…

COVID-19 maatregelen te kwalificeren als onvoorziene omstandigheid

Op 11 december 2020 oordeelde de rechtbank Overijssel ter zake twee belangrijke punten, namelijk: De beperkende maatregelen van de overheid als gevolg van de coronacrisis moeten worden aangemerkt als onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW.; en De (onvoorziene) overheidsmaatregelen maken dat het gehuurde niet overeenkomstig de bestemming kan worden gebruikt. Deze aantasting…

HOE HOUDBAAR IS ONTSLAG OP STAANDE VOET?

Op 2 december 2020 moet de kantonrechter beslissen of het ontslag op staande voet dat een aantal werknemers kregen staand hield. De werknemers werden ontslagen om de volgende uitspraken die zij deden over collega’s en leidinggevende: “zwijn”, “vuile honden zijn het”, Blue Whale Challenge (een zogenaamd ‘zelfmoordspel’) als “ideetje voor een paar collega’s”, “lul en…

Wel of niet arbeidsovereenkomst?

In haar uitspraak van 25 november 2020 beantwoord de kantonrechter de vraag die partijen hadden, of bepaalde werkzaamheden vielen onder een arbeidsovereenkomst die partijen gesloten hadden. Tussen partijen stond vast dat de werkzaamheden die uitgevoerd werden als barkeeper verricht werden in het kader van de gesloten arbeidsovereenkomst. Naast deze werkzaamheden, werden er echter ook nog…

34 cm maakt het verschil

In het vonnis van 25 november 2020 heeft de rechtbank geoordeeld dat een verhuurster – die twee aan elkaar gekoppelde panden verhuurde – een hekwerk dat door de ene huurder geplaatst had op een strook tussen de woningen alsnog moet verwijderen. Dat het werkwerk “maar” 34 cm te dicht bij de andere huurder geplaatst was,…