Menu

Onze publicaties over arbeidsrecht

Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang

In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat Werkgever en Werknemer afwijken van het aantal uren dat zij contractueel overeenkomen. Een bekend voorbeeld hiervan is het geval dat een nul-uren contract wordt overeengekomen, maar dat er natuurlijk meer dan 0-uur gewerkt wordt, of dat partijen afspreken dat er tenminste 15 uur gewerkt zal worden, waarna…

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliënten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…

HOE HOUDBAAR IS ONTSLAG OP STAANDE VOET?

Op 2 december 2020 moet de kantonrechter beslissen of het ontslag op staande voet dat een aantal werknemers kregen staand hield. De werknemers werden ontslagen om de volgende uitspraken die zij deden over collega’s en leidinggevende: “zwijn”, “vuile honden zijn het”, Blue Whale Challenge (een zogenaamd ‘zelfmoordspel’) als “ideetje voor een paar collega’s”, “lul en…

Wel of niet arbeidsovereenkomst?

In haar uitspraak van 25 november 2020 beantwoord de kantonrechter de vraag die partijen hadden, of bepaalde werkzaamheden vielen onder een arbeidsovereenkomst die partijen gesloten hadden. Tussen partijen stond vast dat de werkzaamheden die uitgevoerd werden als barkeeper verricht werden in het kader van de gesloten arbeidsovereenkomst. Naast deze werkzaamheden, werden er echter ook nog…

Hoge Raad verduidelijkt rol bedoeling partijen bij arbeidsovereenkomst

Wanneer sprake van Arbeidsovereenkomst?  Artikel 7:610 BW omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomst verschilt zodoende van bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht (de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij,…

Slim om werknemer “nog even” beter te melden voor ontslag?

Slim om werknemer “nog even” beter te melden voor ontslag?  Wat nogal eens voorkomt is, dat een nog zieke werknemer bij het UWV beter wordt gemeld en dat daarna een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit ondanks het feit dat voor een werknemer het “beter”is om ziek uit dienst te gaan, immers de aanspraak…