Menu

Onze publicaties over arbeidsrecht

Recht op loon tijdens vakantie inclusief vergoeding voor overuren?

Het recht op doorbetaalde vakantie is een grondrecht, hetgeen onder andere tot uitdrukking komt in artikel 31 lid 2 van het EU Handvest, dat “iedere werknemer recht heeft op een beperking van de maximumarbeidsduur en op dagelijkse en wekelijkse rusttijden, alsmede op een jaarlijkse vakantie met behoud van loon”. Het EU Hof van Justitie heeft…

Het rechtsvermoeden van arbeidsomvang

In de praktijk is het niet ongebruikelijk dat Werkgever en Werknemer afwijken van het aantal uren dat zij contractueel overeenkomen. Een bekend voorbeeld hiervan is het geval dat een nul-uren contract wordt overeengekomen, maar dat er natuurlijk meer dan 0-uur gewerkt wordt, of dat partijen afspreken dat er tenminste 15 uur gewerkt zal worden, waarna…

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliënten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…

HOE HOUDBAAR IS ONTSLAG OP STAANDE VOET?

Op 2 december 2020 moet de kantonrechter beslissen of het ontslag op staande voet dat een aantal werknemers kregen staand hield. De werknemers werden ontslagen om de volgende uitspraken die zij deden over collega’s en leidinggevende: “zwijn”, “vuile honden zijn het”, Blue Whale Challenge (een zogenaamd ‘zelfmoordspel’) als “ideetje voor een paar collega’s”, “lul en…

Wel of niet arbeidsovereenkomst?

In haar uitspraak van 25 november 2020 beantwoord de kantonrechter de vraag die partijen hadden, of bepaalde werkzaamheden vielen onder een arbeidsovereenkomst die partijen gesloten hadden. Tussen partijen stond vast dat de werkzaamheden die uitgevoerd werden als barkeeper verricht werden in het kader van de gesloten arbeidsovereenkomst. Naast deze werkzaamheden, werden er echter ook nog…

Hoge Raad verduidelijkt rol bedoeling partijen bij arbeidsovereenkomst

Wanneer sprake van Arbeidsovereenkomst?  Artikel 7:610 BW omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. De arbeidsovereenkomst verschilt zodoende van bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht (de overeenkomst van opdracht waarbij de ene partij,…

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.