Menu

Onze publicaties over arbeidsrecht

Uitzendbeding in artikel 13 NBBU-CAO bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in strijd met het opzegverbod van artikel 7:670 lid 1 BW

In haar arrest d.d. 17 maart 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:460) oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat het uitzendbeding in artikel 13 NBBU-CAO waarin is bepaald dat bij ziekte of arbeidsongeschiktheid de uitzendovereenkomst ten einde komt in is strijd met het opzegverbod van artikel 7:670 lid 1 BW. Het Hof overweegt daartoe dat artikel 7:670 lid 1 BW…

Concurrentiebeding in tijdelijk contract niet rechtsgeldig.

Wat is een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van zijn contract soortgelijke werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. Het is niet mogelijk om in een tijdelijk contract een concurrentiebeding op te nemen. Op deze regel is 1 uitzondering. Kan de werkgever aantonen dat…

Afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

Afspiegelingsbeginsel bij ontslag om bedrijfseconomische redenen Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel de volgorde van de ontslagen. Dit betekent dat de leeftijdsopbouw binnen deze functie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk blijft. Per leeftijdsgroep moet de werkgever de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. Behalve…

Ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen

Ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen De omstandigheden in uw bedrijf kunnen reden zijn om ontslag voor een werknemer aan te vragen. Dit noemen we ontslag om bedrijfseconomische redenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: de slechte, of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf; werkvermindering; organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering; (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging; een bedrijfsverhuizing; vervallen van een…

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Sinds 1 januari 2015 zijn de regels voor werk, ontslag en WW veranderd door de Wet werk en zekerheid (Wwz).  Eén van de doelen van de WWZ was de arbeidsmarktpositie van flexwerkers te versterken. Om dit te realiseren werd (bijvoorbeeld) de ketenbepaling voor werknemers met een tijdelijk contract aangescherpt. Werknemers krijgen nu, na drie tijdelijke contracten…