Menu

Onze publicaties over consumentenrecht

Koop op afstand?

Cliënten vragen wel eens, of zij een koop op afstand hebben gesloten. Ik leg cliënten dan graag uit dat een overeenkomst op afstand in artikel 6:230g lid 1 onder e BW is gedefinieerd als een overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of…

Hoeveel moet ik zelf betalen?

Binnen kantoor staan wij cliënten uiteraard bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als u gesubsidieerde rechtsbijstand krijgt, betaalt de overheid een deel van de kosten van de advocaat of mediator. Het andere deel betaalt u zelf. Dit noemen we de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen…

Schending informatieplicht jegens consument, dus gedeeltelijke vernietiging overeenkomst

Op grond van artikelen 6:230m en 6:230v BW dient de eisende partij – kort gezegd – voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op afstand op passende, duidelijke en begrijpelijke wijze de in artikel 6:230m lid 1 BW opgesomde informatie aan de consument te verstrekken. Voor wat betreft de kenmerken van de zaak of dienst,…

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.