Menu

Onze publicaties over contractenrecht

Nader te noemen meester? Of contractovername?

De rechtsfiguren van artikel 3:67 BW (handelen voor een ‘nader te noemen meester’) en artikel 6:159 BW (contractsoverneming) kunnen in het kort als volgt worden omschreven. Artikel 3:67 BW “Nader te noemen Meester” Wie handelt voor een nader te noemen meester behoudt zich de bevoegdheid voor nader te bepalen wie contractspartij zal zijn. Bij het…

Wie vertegenwoordigde het bedrijf tijdens de vakantie?

Tijdens (bijvoorbeeld) de vakantie komt het nogal voor dat er beslissingen genomen (en/of contracten gesloten/beëindigd) worden door andere personeelsleden dan de bestuurder. Ingevolge artikel 2:240 BW wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het bestuur. Als de beslisser geen bestuurders zijn en er geen sprake is van volmachtverlening, heeft in beginsel te gelden dat de onderneming niet aan…

“Heb ik wel op tijd geklaagd?”

Onderzoeks- en klachtplicht Bij de beantwoording van de vraag of tijdig op de voet van art. 6:89 BW is geprotesteerd, moet acht worden geslagen op alle relevante omstandigheden, waaronder het nadeel als gevolg van het verstrijken van de tijd totdat tegen de afwijking is geprotesteerd, en in elk geval ook op de waarneembaarheid van de…

“Maar hij/zij heeft er al een tijd niet omgevraagd”

Cliënten vragen mij wel eens wanneer iemand met wie zij een geschil hebben, rechten heeft verloren. Cliënten (en ook sommige advocaten) menen nog wel eens dat, de enkele constatering dat een wederpartij enige tijd niets van zich heeft laten horen of niet geprotesteerd heeft toen er dingen gebeurden als gevolg moet hebben dat rechten verwerkt…

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliënten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…

Boetebeding, hoe zit het ook alweer?

Contractuele boete Bij het opstellen van contracten voor cliënten bespreek ik altijd met hen of zij “iets” afgesproken hebben over de gevolgen die partijen passend vinden voor het geval afspraken door een van de partijen niet nagekomen worden. Wat partijen vaak aangeven is dat zij het redelijk vinden, dat als als een partij de afspraken…