Menu

Onze publicaties over geen categorie

Peentjes zweten

Deze week viel mijn oog op een mooi voorbeeld van rechtspraak over de verplichting van een bewaarnemer van bederfelijke goederen, namelijk geteelde peen. De eisende partij exploiteert een landbouwbedrijf. Hij teelt, onder andere, peen van specifieke rassen. De wederpartij exploiteert een bedrijf voor de koeling en (gekoelde) bewaring van landbouwproducten. In 2011 en 2017 sloten…

Opvolgend werkgever? nu art. 7:667 lid 4 en 5 BW. ter voorkoming draaideurconstructie.

Sinds 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als een werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad. Tenzij er in de cao andere regels staan. Voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na…

Wanneer kan een vonnis geschorst worden?

Het is gebruikelijk dat rechtbanken hun vonnissen uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Dit houdt in dat, of er een rechtsmiddel (zoals hoger beroep) tegen dat vonnis wordt ingesteld of niet, de begunstigde van dat vonnis rechten die zij hebben verkregen op grond van dat vonnis gewoon kunnen uitwinnen. Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard…

Oplossingen na tekortkoming in nakoming

Wat kan de ene contractpartij doen als de andere contractpartij zijn verbintenissen uit een overeenkomst niet nakomt? De wet biedt de schuldeiser diverse mogelijkheden bij tekortkoming door de schuldenaar. Zelf verplichtingen opschorten Ten eerste kan de schuldeiser bij een wederkerige overeenkomst er voor kiezen om zijn eigen prestatie op te schorten (art. 6:52 jo. 6:262…

“Oude” arresten gepubliceerd door Hoge Raad

De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van ‘oude’ (‘mijlpaal’)arresten van vóór het jaar 2000. In januari 2019 heeft de Hoge Raad aangegeven in 2019 te willen starten met het publiceren van een aantal oude(re) arresten. In dat kader plaatste de Hoge…

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.