Menu

Onze publicaties over geen categorie

Oplossingen na tekortkoming in nakoming

Wat kan de ene contractpartij doen als de andere contractpartij zijn verbintenissen uit een overeenkomst niet nakomt? De wet biedt de schuldeiser diverse mogelijkheden bij tekortkoming door de schuldenaar. Zelf verplichtingen opschorten Ten eerste kan de schuldeiser bij een wederkerige overeenkomst er voor kiezen om zijn eigen prestatie op te schorten (art. 6:52 jo. 6:262…

“Oude” arresten gepubliceerd door Hoge Raad

De Hoge Raad ziet het maatschappelijk belang van, en ook als zijn maatschappelijke taak in, het (gratis) online beschikbaar stellen van ‘oude’ (‘mijlpaal’)arresten van vóór het jaar 2000. In januari 2019 heeft de Hoge Raad aangegeven in 2019 te willen starten met het publiceren van een aantal oude(re) arresten. In dat kader plaatste de Hoge…