Menu

Onze publicaties over huurrecht

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliĆ«nten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…

COVID-19 maatregelen te kwalificeren als onvoorziene omstandigheid

Op 11 december 2020 oordeelde de rechtbank Overijssel ter zake twee belangrijke punten, namelijk: De beperkende maatregelen van de overheid als gevolg van de coronacrisis moeten worden aangemerkt als onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW.; en De (onvoorziene) overheidsmaatregelen maken dat het gehuurde niet overeenkomstig de bestemming kan worden gebruikt. Deze aantasting…

34 cm maakt het verschil

In het vonnis van 25 november 2020 heeft de rechtbank geoordeeld dat een verhuurster – die twee aan elkaar gekoppelde panden verhuurde – een hekwerk dat door de ene huurder geplaatst had op een strook tussen de woningen alsnog moet verwijderen. Dat het werkwerk “maar” 34 cm te dicht bij de andere huurder geplaatst was,…

Toch geen gratis woning!

Bij vonnis van 25 november 2020 heeft de rechtbank bepaald dat een bewoner “toch” geen eigenaar was geworden van de woning die hij al 25 jaar (stelde) te bewonen! De bewoner legde aan zijn vorderingen ten grondslag dat hij zich wenst te verweren tegen de eigendomsaanspraken van de eigenaar (de gemeente) en voert aan dat…