Menu

Onze publicaties over huurrecht

Huurvermindering als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie 

Inmiddels heeft de Hoge Raad een prejudiciële beslissing gegeven op vragen van de kantonrechter te Roermond (arrest van 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974). De Hoge Raad heeft daarin geoordeeld dat de omstandigheid dat de huurder als gevolg van overheidsmaatregelen in verband met de coronapandemie de door hem gehuurde 290-bedrijfsruimte niet of slechts in geringe mate kan…

Samen huren met je kind/ouder?

Deze week vroeg een cliënt of hij het recht had om als medehuurder te worden gezien van zijn moeder, met wie hij al vele jaren samenwoonde. Ik hield hem voor dat op grond van artikel 7:267 lid 1 BW een huurder en een andere persoon die in de woonruimte zijn hoofdverblijf heeft en met de…

Huurprijsvermindering en COVID-19

In de afgelopen periode kreeg ik veel vragen van partijen of een huurprijsvermindering redelijk is, als gevolg van de overheidsmaatregelen naar aanleiding van de COVID-19 pandemie. Het antwoord daarop is “dit hangt af van de feiten en omstandigheden van het geval”. Aan zo’n antwoord heeft natuurlijk niemand “echt” iets. Om cliënten toch enigszins vooruit te…

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliënten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…

COVID-19 maatregelen te kwalificeren als onvoorziene omstandigheid

Op 11 december 2020 oordeelde de rechtbank Overijssel ter zake twee belangrijke punten, namelijk: De beperkende maatregelen van de overheid als gevolg van de coronacrisis moeten worden aangemerkt als onvoorziene omstandigheden in de zin van artikel 6:258 BW.; en De (onvoorziene) overheidsmaatregelen maken dat het gehuurde niet overeenkomstig de bestemming kan worden gebruikt. Deze aantasting…

34 cm maakt het verschil

In het vonnis van 25 november 2020 heeft de rechtbank geoordeeld dat een verhuurster – die twee aan elkaar gekoppelde panden verhuurde – een hekwerk dat door de ene huurder geplaatst had op een strook tussen de woningen alsnog moet verwijderen. Dat het werkwerk “maar” 34 cm te dicht bij de andere huurder geplaatst was,…

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.