Menu

Onze publicaties over procesrecht

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliënten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…

Aangetekend post is niet altijd voldoende bewijs

Aangetekend post is niet altijd voldoende bewijs   Ik kom regelmatig tegen dat partijen met elkaar afspreken dat berichten over belangrijke zaken per aangetekende post moet plaatsvinden. Los van de vraag of partijen hier (op het moment van het sluiten van de overeenkomst) al te lang over nadenken, waarborgt zo’n bepaling wel dat in een…

Rechtsbijstandverzekering wanneer vrije keus? Europese Hof verhelderd

Rechtsbijstandverzekering wanneer vrije keus? Europese Hof verhelderd Het Europese Hof heeft op 14 mei 2020 in de Belgische zaak nader toegelicht vanaf welk moment een klant met een verzekering recht heeft op vrije advocaatkeuze. De vrije keus kan een stuk eerder gemaakt worden dan de meeste rechtsbijstandverzekeraars aan hun verzekerde toegeven. In de uitspraak wordt geconcludeerd…

DAS dient tussentijdse factuur advocaat te betalen

In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam d.d. 15 december 2014 (ECLI:NL:RBAMS:2014:8713) heeft de rechtbank geoordeeld dat DAS niet redelijk handelt door te weigeren om tussentijdse declaraties te beoordelen van advocaat, aan wie DAS namens de verzekerde opdracht heeft gegeven om tegen een overeengekomen uurtarief rechtsbijstand te verlenen. Dit is met name van groot belang…

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie (EU).  Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De 10 belangrijkste verplichtingen en veranderingen die…

Incassotraject en kosten in rekening brengen

Het komt helaas te vaak voor. U sluit een overeenkomst met uw klant. Nadat u, uw deel van de overeenkomst bent nagekomen stuurt u de klant een factuur. De betalingstermijn verloopt maar u ontvangt geen betaling. Wat u misschien niet weet is dat slechts 1/3 van alle facturen in Nederland binnen de gestelde betalingstermijn daadwerkelijk…