Menu

Onze publicaties over procesrecht

Waarom je een intrekking moet uitleggen

Deze week viel mijn oog op de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 2 maart 2022. Waar het in die zaak om ging was het feit dat de partij die een kort geding procedure was gestart deze twee uur voor de inhoudelijke behandeling had ingetrokken. Ondanks die intrekking werd de eisende partij alsnog veroordeeld in…

Gevolgen betekenen bij niet aanwezig gedaagde

Het komt wel eens voor dat cliënten zich melden met een verstekvonnis (een uitspraak van de rechtbank zonder dat cliënt verschenen is) de boodschap dat zij niets wisten van de procedure. Ik vraag dan altijd of clienten ook daadwerkelijk wonen op het adres waar ze staan ingeschreven staan in de basis administratie. Indien dit niet…

Getuigenverhoor in het civiel recht

In het Nederlandse procesrecht is het zo geregeld dat, de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door hem/haar gestelde feiten of rechten, de bewijslast van die feiten of rechten draagt, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit. In de praktijk levert…

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliënten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…

Aangetekend post is niet altijd voldoende bewijs

Aangetekend post is niet altijd voldoende bewijs   Ik kom regelmatig tegen dat partijen met elkaar afspreken dat berichten over belangrijke zaken per aangetekende post moet plaatsvinden. Los van de vraag of partijen hier (op het moment van het sluiten van de overeenkomst) al te lang over nadenken, waarborgt zo’n bepaling wel dat in een…

Rechtsbijstandverzekering wanneer vrije keus? Europese Hof verhelderd (geüpdatet)

Rechtsbijstandverzekering wanneer vrije keus? Europese Hof verhelderd Het Europese Hof heeft op 14 mei 2020 in de Belgische zaak nader toegelicht vanaf welk moment een klant met een verzekering recht heeft op vrije advocaatkeuze. De vrije keus kan een stuk eerder gemaakt worden dan de meeste rechtsbijstandverzekeraars aan hun verzekerde toegeven. In de uitspraak wordt geconcludeerd…

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.