Menu

COVID-19

De gevolgen van de COVID-19 pandemie heeft niet alleen gevolgen voor de wijze waarop Strijp Advocatuur haar werkzaamheden “intern” verricht maar ook de wijze waarop “externe” omstandigheden gevolgen hebben voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Interne gevolgen op werkwijze

Binnen Strijp Advocatuur wordt gehandeld in lijn met de adviezen en richtlijnen zoals gegeven door het RIVM en de Rijksoverheid. Voor nu heeft dit als gevolg dat er zoveel mogelijk afspraken via telefoon en-of videobellen plaatsvinden.

Langskomen op kantoor zonder afspraak kan niet. Indien (om welke reden dan ook) wel een fysieke afspraak gemaakt wordt, dan dienen bezoekers van ons kantoor zich te houden aan de volgende afspraken:

  • Kom zoveel mogelijk alleen of neem alleen als dit noodzakelijk is derde(n) mee; en
  • Kom niet vroeger dan 15 minuten van te voren naar het kantoor; en
  • Indien u COVID-19 gerelateerde klachten heeft, blijf dan thuis. U mag niet het pand in. Wij maken in dat geval natuurlijk wel een nieuwe afspraak. Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid.; en
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van andere; en
  • Na het betreden van het algemene deel van het pand dient u eerst uw handen te wassen. U kunt dit doen op de toiletten en voordat u de kantoren van Strijp Advocatuur binnenkomt; en
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; en
  • Er worden geen handen geschud.

Wij hopen op deze manier bij te dragen aan het creëren van een veilige omgeving van personeel en cliënten en rekenen op uw begrip.

Externe gevolgen

De belangrijkste externe gevolgen op onze dienstverleningen merken wij in de wijze waarop de Rechtspraak momenteel omgaat met het controleren van de gevolgen van COVID-19.

De behandeling binnen rechtbanken is aangepast aan de anderhalve-meter-samenleving. Er het dringende advies in de publieke ruimten van de rechtbank een mondkapje te dragen. Na 1 december 2020 zal het dragen van een mondkapje verplicht zijn. Neem daarom een eigen mondkapje mee. In de zittingszalen hoeft u als u zit geen mondkapje te dragen.

Rechtbanken, hoven en bijzondere colleges behandelen weer zaken in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten. Familie- en jeugdzaken, strafzaken en jeugdstrafzaken krijgen daarbij de prioriteit. Er zijn ook fysieke kantonrolzittingen gestart.

Zaken die de rechtbanken en gerechtshoven schriftelijk, telefonisch of online kunnen behandelen, doen zij voorlopig nog steeds op die manier af. U dient er dus rekening mee te houden dat het kan zijn dat uw zaak via een videoverbinding besproken zal worden. Indien u niet beschikt over de noodzakelijke technische faciliteiten, dan zullen wij ervoor zorgen dat u op ons kantoor van deze faciliteiten gebruik kunt maken. Schriftelijke procedures gaan zoveel mogelijk door.

Er is een tijdelijke algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak, waarin staat hoe de rechtbanken en gerechtshoven momenteel omgaan met rechtszaken in verband met het coronavirus.

Voor een aantal rechtsgebieden zijn er tijdelijke regelingen vastgesteld. Daarnaast is er voor enkele rechtsgebieden extra informatie beschikbaar.   

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.