Menu

Onze publicaties

Gevolgen betekenen bij niet aanwezig gedaagde

Het komt wel eens voor dat cliënten zich melden met een verstekvonnis (een uitspraak van de rechtbank zonder dat cliënt verschenen is) de boodschap dat zij niets wisten van de procedure. Ik vraag dan altijd of clienten ook daadwerkelijk wonen op het adres waar ze staan ingeschreven staan in de basis administratie. Indien dit niet…

Opvolgend werkgever? nu art. 7:667 lid 4 en 5 BW. ter voorkoming draaideurconstructie.

Sinds 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als een werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad. Tenzij er in de cao andere regels staan. Voor een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na…

Inschakelen onafhankelijke deskundige bij OTS

In artikel 1:255, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (BW) staat dat de rechter een minderjarige onder toezicht kan stellen van een gecertificeerde instelling (ook wel “GI”) indien die minderjarige zodanig opgroeit, dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en: a. de zorg die in verband met het wegnemen van de bedreiging noodzakelijk is voor…

Motiveren onder toezicht stellen

In de praktijk komt het voor dat ouders zich tot mij wenden en stellen dat (bijvoorbeeld) de Raad voor de Kinderbescherming de rechtbank gevraagd heeft de kinderen van cliënt(en) onder toezicht te stellen, maar dat de ouders het niet eens zijn met de onderbouwing van het verzoek. Veel gehoord pijnpunt is, de stelling dat er…

Wanneer kan een vonnis geschorst worden?

Het is gebruikelijk dat rechtbanken hun vonnissen uitvoerbaar bij voorraad verklaren. Dit houdt in dat, of er een rechtsmiddel (zoals hoger beroep) tegen dat vonnis wordt ingesteld of niet, de begunstigde van dat vonnis rechten die zij hebben verkregen op grond van dat vonnis gewoon kunnen uitwinnen. Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard…

Koop op afstand?

Cliënten vragen wel eens, of zij een koop op afstand hebben gesloten. Ik leg cliënten dan graag uit dat een overeenkomst op afstand in artikel 6:230g lid 1 onder e BW is gedefinieerd als een overeenkomst die tussen de handelaar en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of…

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.