Menu

Eigen keus bij rechtsbijstand

In een recente uitspraak heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaald dat iedereen met een rechtsbijstandverzekering het recht heeft een eigen advocaat te kiezen.

Het ging in deze procedure om een werknemer die zich wilde laten bijstaan door een door hemzelf gekozen advocaat. De rechtsbijstandverzekeraar ging hiermee niet akkoord.

Vrije keuze advocaat lag aan banden.

Voor nu was het zo dat de verschillende rechtsbijstandverzekeraar (DAS, ARAG, Achmea e.d.) het onderwerp van vrije keus regelden in de polisvoorwaarden. De tendens was dat vrije advocaatkeus alleen een optie was op het moment dat er sprake was van een procedure met verplichte procesvertegenwoordiging. Ook als er een belangenconflict was – hetgeen zich voordoet als beide partijen dezelfde verzekeraar hebben – of als er een succesvol beroep wordt gedaan op de interne geschillenregeling van de verzekeraar, was er een vrije keuze

Het is begrijpelijk dat rechtsbijstandsverzekeraars er de voorkeur aan geven de geschillen van verzekerde te laten behandelen door de eigen medewerkers. Deze medewerkers zijn zelden advocaat. Op deze manier worden de kosten en de premie laag gehouden.

Enkele dagen nadat de uitspraak is gewezen, wordt door rechtsbijstandverzekeraars te kennen gegeven dat zij de voorwaarden wel zullen gaan aanpassen aan de uitspraak van het Hof.

Gevolgen

De uitspraak van het Hof heeft verregaande gevolgen voor de bedrijfsvoering van rechtsbijstandverzekeraar. De rechtsbijstandverzekeraar mag haar verzekerden het recht niet ontzeggen om voor procedures zelf een advocaat dan wel een “externe rechtshulpverlener” te kiezen op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar.

Het gaat hierbij dus niet alleen om procedures met een verplichte procesvertegenwoordiging. Op grond van het Nederlandse recht kan ook bepleit worden dat een verzekerde zich – op kosten van de verzekeraar – in een kantonprocedure zou mogen laten bijstaan door een jurist.

Wat de gevolgen zullen zijn voor de premie die een verzekeraar nu in rekening brengt voor rechtsbijstandverzekering is de vraag. Het is de verwachting dat deze premie wel zal stijgen, dit met het oog op het indekken van de hogere kosten waarmee verzekeraars rekening zullen gaan houden.

Lees hier de hele uitspraak.

Geplaatst in Ondernemingsrecht