Menu
Strijp ontzorgt.

Bestuursrecht en Sociaal zekerheidsrecht

Het bestuursrecht en sociaal zekerheidsrecht omvat de regels waaraan verschillende overheidsinstellingen zich dienen te houden en ziet op de rechtsbescherming van burgers tegen de overheid. U kunt hierbij denken aan het instellen van bezwaar of beroep tegen besluiten van de overheid (zoals de gemeente) of een instelling die namens de overheid taken verricht (UWV, Belastingdienst en het CBR).

Enkele voorbeelden zijn:

  • besluiten van de gemeente met betrekking tot (bouw)vergunningen
  • besluiten van het UWV over uw uitkering
  • besluiten van de Belastingdienst over aanslagen
  • besluiten van het CBR over uw rijbewijs

Indien u een vragen heeft met betrekking tot bovenstaande gebieden of die betrekking hebben op een onderwerp dat hieraan gerelateerd is, neemt u dan contact op via het contactformulier. Dit contactformulier kunt u ook gebruiken om een afspraak te plannen of direct een vraag wilt stellen. U ontvangt binnen 24 uur een reactie. 

Binnen ons kantoor is het mogelijk om ook  zaken op het gebied van sociaal zekerheidsrecht op basis van gefinancierde rechtsbijstand te laten behandelen. Deze dossiers vallen onder de verantwoordelijkheid van mr Daphne Marcus, die hiervoor ook paralegals in kan schakelen. 

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.