Menu
Strijp beschermt u tegen de overheid.

Strafrecht

In het strafrecht staat de verdediging van de verdachte en de bescherming van zijn of haar rechten tijdens en na een strafprocedure centraal.

Het strafproces kan starten door een aanhouding of door het uitbrengen van een dagvaarding. Omdat u als verdachte soms zelf geen hulp kunt inschakelen speelt ook uw familie een zeer belangrijke rol. Zorg dat zij ook weten wie uw belangen dient te behartigen.

Omdat Strijp advocatuur procedeert op basis van gefinancierde rechtsbijstand kan het zo zijn dat er voor u, als verdachte, geen kosten verbonden zijn aan de werkzaamheden die worden verricht:

  • ter voorbereiding van een verhoor;
  • uw verdediging tijdens de zitting.

Lees ook onze publicaties die specifiek gaan over het strafrecht.

Opgemerkt wordt dat de maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden per 1 maart 2017 in is gegaan. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van de rechter een advocaat krijgen toegewezen. De Raad voor Rechtsbijstand kán de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand terugvorderen, als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling.

De vergoeding wordt aan de advocaat betaald door de Raad. De kosten kunnen op de verdachte verhaald worden als deze onherroepelijk veroordeeld wordt. Verhaal op de verdachte blijft achterwege als sprake is van sepot van de strafzaak, als de verdachte volledig is vrijgesproken, is ontslagen van rechtsvervolging of schuldig is verklaard zonder het opleggen van straf of maatregel.

Ook kan namens u een schadevergoeding verzocht worden indien blijkt dat u wordt vrijgesproken of de zaak wordt geseponeerd. Of u hiervoor in aanmerking komt bespreken wij graag met u.

Indien u een vragen heeft met betrekking tot bovenstaande gebieden of die betrekking hebben op een onderwerp dat hieraan gerelateerd is, neemt u dan contact op via het contactformulier. Dit contactformulier kunt u ook gebruiken om een afspraak te plannen of direct een vraag wilt stellen. U ontvangt binnen 24 uur een reactie.

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.