Menu

Toevoeging

Heeft u een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u hierbij hulp van een advocaat, maar kunt u deze niet betalen? Als u aan de voorwaarden voldoet, betaalt de overheid mee aan de kosten. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand. Binnen Strijp Advocatuur staan wij – op het gebied van alle specialisaties – rechtszoekende bij op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. U hoeft hiervoor alleen de noodzakelijke gegevens aan te leveren, wij vragen de toevoeging voor u aan.

Hoogte eigen bijdrage ligt aan uw inkomenvermogen en woonsituatie

Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw eigen bijdrage is. Uw vermogen telt ook mee. Uw inkomen en vermogen wordt opgevraagd bij de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft uw inkomen en vermogen van twee jaar geleden door aan ons. De Raad toetst uw woonsituatie, zoals die is op het moment van aanvraag toevoeging. Voert u op dat moment een gezamelijke huishouding, dan telt het inkomen en vermogen van uw partner ook mee. Hieronder in de tabel ziet u de verschillende eigen bijdragen die gelden voor dit jaar. Voor elke toevoeging betaalt u een volledige eigen bijdrage.

Meer over de vermogengrens leest u op de pagina over de voorwaarden.

Tweede eigen bijdrage

Heeft u een toevoeging gekregen voor een advocaat maar legt u uw zaak liever voor aan een tweede advocaat? U betaalt dan een tweede eigen bijdrage aan de nieuwe advocaat.

Heeft uw advocaat meer tijd nodig om uw probleem op te lossen? Uw advocaat of mediator kan dan een aanvraag voor extra uren indienen. Als deze aanvraag wordt goedgekeurd dan betaalt u een tweede eigen bijdrage.

Schulden of failliet?

Zit u in de (wettelijke) Schuldsanering of bent u failliet? U betaalt dan de laagste eigen bijdrage. Vul het formulier in en geef dit aan uw advocaat of mediator.

• Formulier schuldsanering
• Formulier faillissement

Dit jaar minder inkomen en vermogen?

Heeft u dit jaar minder inkomen en vermogen dan twee jaar geleden? U kunt dan peiljaarverlegging aanvragen. U vult hiervoor het formulier peiljaarverlegging in. U stuurt dit formulier met bewijsstukken van uw inkomen en vermogen van dit jaar naar ons. Wilt u peiljaarverlegging aanvragen? Kijk dan op de pagina peiljaarverlegging. Heeft u vragen? Bel ons via 088-787 1000.

Tabellen

Wat is mijn eigen bijdrage?

AlleenstaandFiscaal jaarinkomen in het peiljaarNormen 2020Eigen BijdrageGehuwd, samenwonend of eenoudergezinFiscaal jaarinkomen in het peiljaar  
t/m € 19.800€ 203t/m € 27.500
€ 19.801 – € 20.500€ 373€ 27.501 – € 28.500
€ 20.501 – € 21.600€ 533€ 28.501 – € 29.800
€ 21.601 – € 23.500€ 694€ 29.801 – € 33.300
€ 23.501 – € 27.900€ 853€ 33.301 – € 39.400
Boven de € 27.900Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 39.400

Wat is mijn eigen bijdrage bij echtscheiding, verbreking samenwoning, boedelscheiding, omgangsregeling, alimentatie en gezag?

In het personen- en familierecht gelden aparte eigen bijdragen:

AlleenstaandFiscaal jaarinkomen in het peiljaarNormen 2020Eigen BijdrageGehuwd, samenwonend of eenoudergezinFiscaal jaarinkomen in het peiljaar
t/m € 19.800€ 353t/m € 27.500
€ 19.801 – € 20.500€ 427€ 27.501 – € 28.500
€ 20.501 – € 21.600€ 587€ 28.501 – € 29.800
€ 21.601 – € 23.500€ 747€ 29.801 – € 33.300
€ 23.501 – € 27.900€ 881€ 33.301 – € 39.400
Boven de € 27.900Aanvrager komt niet in aanmerking voor een toevoegingBoven de € 39.400

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 55,- op deze eigen bijdrage.

AI Chatbot Avatar
⚠️ Deze chatbot wordt gebruikt voor test doeleinden. Aan de antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend.