Menu

Slim om werknemer “nog even” beter te melden voor ontslag?

Slim om werknemer “nog even” beter te melden voor ontslag? 

Wat nogal eens voorkomt is, dat een nog zieke werknemer bij het UWV beter wordt gemeld en dat daarna een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit ondanks het feit dat voor een werknemer het “beter”is om ziek uit dienst te gaan, immers de aanspraak op een WW-uitkering wordt daardoor uitgesteld en de werknemer houdt langer recht op een uitkering.

In dat geval gaat de werknemer niet ziek uit dienst. In de praktijk zal de werknemer immers eerst een WW-uitkering aanvragen. Omdat de werknemer feitelijk nog ziek was, het beter melden gebeurde immers alleen zodat de werknemer niet ziek uit dienst zou gaan, zal de werknemer zich daarna alsnog ziek melden. Mede omdat de werknemer door die ziekte immers feitelijk niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Door het UWV zal, bij het toetsen van de ziekmelding, gemakkelijk kunnen vaststellen dat de werknemer al langer ziek was, en de werknemer hiermee confronteren. Als uit het onderzoek van het UWV blijkt dat de werknemer geen WW-uitkering had moeten aanvragen, maar ziekengeld, dan zal het UWV de werknemer in de meeste gevallen met terugwerkende kracht ziekengeld toekennen.

Daarnaast zal het UWV zich tot de laatste werkgever wenden om te onderzoeken waarom geen ziek uit dienst melding is gedaan, alsmede of op de werkgever de verplichting rustte om bij de uitdiensttreding van de zieke werknemer een re-integratieverslag te overleggen (bij ziekte langer dan zes weken). Op beide verplichtingen staan bij overtreding sancties.

Geplaatst in Arbeidsrecht