Menu

Onze publicaties over contractenrecht

CORONA Rechtspraak tussenstand

Veel van onze cliënten vragen zich af, of de gevolgen van de (overheidsmaatregelen als gevolg van de) COVID-19 pandemie, ook gevolgen hebben op overeenkomsten die zij gesloten hebben. Naar aanleiding van het jurisprudentieonderzoek dat wij hebben verricht (binnen de grotere rechtsgebieden arbeidsrecht, huurrecht, contractenrecht en algemene verbintenissen) trekken wij de voorlopige conclusie dat de rechtspraak…

Boetebeding, hoe zit het ook alweer?

Contractuele boete Bij het opstellen van contracten voor cliënten bespreek ik altijd met hen of zij “iets” afgesproken hebben over de gevolgen die partijen passend vinden voor het geval afspraken door een van de partijen niet nagekomen worden. Wat partijen vaak aangeven is dat zij het redelijk vinden, dat als als een partij de afspraken…

Verzuim en ingebrekestelling

Verzuim en ingebrekestelling op een rij De Hoge Raad zet in haar uitspraak d.d. 11 november 2019¹ tussen een hoofdaannemer en een onderaannemer de regels over verzuim en ingebrekestelling op een rij te zetten: Wanneer voor de nakoming geen termijn is bepaald, dan treedt het verzuim in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij…

GEVAARZETTING – levert onder voorwaarden Onrechtmatige Daad op

Een vereiste voor het vestigen van aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daadsactie is dat de gedraging onrechtmatig moet zijn. In artikel 6:162 BW is bepaald dat van aansprakelijkheid op basis van onrechtmatige daad sprake is indien er sprake is van een (i) inbreuk op een recht, (ii) een doen of nalaten in strijd met…

MAAR ZO BEDOELDE IK HET NIET – uitleg van contracten

Een contract is een schriftelijke of mondelinge afspraak tussen 2 of meerdere partijen. Heeft u een contract gesloten, dan moet u een bepaalde prestatie leveren of misschien heeft u zelf recht op een prestatie die door de ander moet worden geleverd. Een overeenkomst maakt u op verschillende manieren. Spreekt u mondeling iets af? Dan is…

ONRECHTMATIGE DAAD – wat is het?

In mijn praktijk hoor ik cliënten bijna dagelijks zeggen dat een handelen van een ander door tegen hen als onrechtmatig wordt gezien (“wat hij/zij deed, dat moet toch niet kunnen”). De vraag die ik met hen vervolgens moet beantwoorden of dat handelen niet alleen door mijn clienten als onrechtmatig wordt gezien, maar ook of dat…